ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében School Aggression and Church Schools Catechesis Opportunities in a Preventive Approach to and the Constructive Management of School Aggression

Kis, Klára (2020) ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében School Aggression and Church Schools Catechesis Opportunities in a Preventive Approach to and the Constructive Management of School Aggression. Doctoral thesis, Debreceni Református Hittudományi Egyetem.

[img] Text
KisKlara-tézisfüzet-arch.pdf

Download (311kB)
[img] Text
KisKlara-disszertecio-doctori-2020-4-arch.pdf

Download (2MB)

Abstract

Az egyházi iskolák stratégiai fontosságú helyek az egyház számára, mert elérhető közelségbe hozzák a társadalom különböző csoportjait, felületet biztosítva ezzel a missziós munkának. Ugyanakkor nagy kihívást is jelent számára, hogy megismerje és komolyan vegye az intézményes nevelés szakmaiságát, és az iskola jelenségvilágát, például az iskolai agresszió problematikáját. A magyarországi egyházi iskolákban nincs statisztikailag mérhető iskolai agresszió. Itt nem történnek lövöldözések, botrányos verekedések, rongálások, újságok címlapjára kerülő pereskedések. Úgy tűnik, ezek a helyek a béke szigetei. De valóban agresszió és haragmentes övezetek az említett intézmények? S ha igen, hová tűnik az indulat? Megengedhetik-e maguknak az itt tanuló gyermekek, hogy érzelmeik teljességét megéljék és kifejezzék? Vagy a száműzött haraggal és agresszióval együtt a szenvedély, az elevenség, és életrevalóság is ott talál helyet magának, ahol azt nem kontrollálják, ahol a „való élet” zajlik? Jelen dolgozat ezekre a kérésekre keres választ. Mivel az egyházi iskolák deklaráltan bibliai értékek alapján határozzák meg küldetésüket, ezért elengedhetetlen volt az agresszióhoz kapcsolódó bibliai tartalmak vizsgálata, A Szentírás az agressziót, mint az emberi természet teremtésben nyert adottságát mutatja be annak jót és rosszat munkáló erejében. Az agresszió bibliai megközelítése felveti Isten haragjának, ítéleteinek kérdését is, ami lehetőséget ad arra, hogy az emberi projekciótól az isteni kijelentés felé haladva ragadjuk meg a szövetséges Isten, és a Megváltó Krisztus vonásait. A biblikumban fellelhető ambivalens istenkép, amely erőszakot és könyörületet egyaránt Isten sajátjának tekint, összességében egy „féltőn szerető” Isten portréja, aki haragjában és irgalmában is a közte és övéi közötti kapcsolatért harcol. (1) Mivel az agresszió jelenségét a humán tudományok több területe is vizsgálja, ezért elengedhetetlen a téma interdiszciplináris megközelítése és a különböző tudományágak eredményeinek figyelembevétele annak definiálásában. (2) Az elvi alapvetés után a gyakorlat felé fordulva szükségesnek tartottam, a keresztyén viselkedéskultúrában megjelenő agresszió bemutatását, amely a meg nem élt érzelmek, a letiltott harag, és a mélyben dúló indulatok következményeként a szeretetteljes befogadó légkör hiányában és a kapcsolatok felszínessé válásában manifesztálódik. (3) Az egyházi iskolák hétköznapjaink is része az agresszió, amelynek vizsgálatához szükséges a gyermeki agresszió okainak, és speciálisan iskolai formáinak feltárása. (4) A disszertációhoz kapcsolódó empirikus kutatás során megkérdezett iskolai szakemberek a felekezeti iskolákban naponta szembesülnek az iskolai agresszió különböző formáival. De kidolgozott, sajátosan keresztyén pedagógiai megoldási lehetőségek híján, minden iskola saját lehetőségei szerint küzd meg az agresszió teremtette helyzetekkel. (5) Az interjúk elemzése, és az eredmények figyelembe vétele mellett igyekeztem végül egy támogató katechézis sajátosságait összegyűjteni, amely hatékony lehet az agresszió megelőzésében, akut helyzetek kezelésében, illetve egy életszerű keresztyén iskolai gyakorlat támogatásában. (6) Bibliának van mondanivalója az agresszióról. Az egyháznak pedig vannak lehetőségei, hogy iskoláiban cselekedjen az agresszió mérsékléséért. Ebben a munkában azonban csak akkor lehet hatékony, ha szembe néz az iskolai agresszió valóságával, és komolyan veszi saját agresszió-potenciálját is. Church schools are places of strategic importance for the church, because they bring the various groups of society within reach, thus providing the church with a platform for missionary work. They, on the other hand, pose a significant challenge for the church to learn about and take seriously the professional nature of institutional education as well as the various phenomena of schools, such as the problem of school aggression. There is no statistically measurable school aggression in the church-run schools of Hungary. There are no school shootings, scandalous fights, vandalism, lawsuits that make front-page news. These schools seem to be islands of peace. But are they really areas free from aggression and anger? And if so, where do such feelings go? Are the children attending these schools allowed to experience and express the full range of their emotions? Or is it the case that along with the anger and aggression that has been ostracized, passion, liveliness and invigoration also go to places where they are not being controlled, where “real life” is happening? The present paper is seeking answers to these questions. As church schools clearly define their mission on the basis of biblical values, it was indispensable to inspect what the Bible says about aggression. The Scripture presents aggression, with its power for both good and evil, as a characteristic of human nature that humans were given when being created. The biblical attitude to aggression also brings up the issue of God’s anger and His judgements, which provides us with the opportunity to move from human projection towards God’s revelation in examining the features of the God of the Covenant and Christ the Saviour. The ambivalent image of God that appears in the Bible, in which both violence and mercifulness are attributed to God, is overall an image of a “protectively loving” God, who both in His anger and mercy fights for the relationship between Him and His people. (1) As the phenomenon of aggression has been examined by various areas of the humanities, it is absolutely necessary to approach the subject from an interdisciplinary point of view, and taking into consideration the results of the different disciplines when coming up with a definition. (2) Having established a theoretical basis and turning to practical considerations, I deemed it important to present the aggression that appears in Christian behaviour, which manifests itself as a result of repressed emotions and anger, as well as tensions raging deep down, due to a lack of a loving and accepting environment and to the superficiality of relationships. (3) Aggression is a part of the everyday lives of church schools, and to examine these, it is necessary to reveal the causes of childhood aggression and its forms specifically related to the school setting. (4) The school faculty I interviewed as part of the empirical research conducted for the purposes of the present dissertation are faced with various forms of school aggression on a daily basis. With no pedagogical tools specifically developed for Christian schools, however, each school is left to its own devices to deal with the situations resulting from aggression. (5) Apart from analyzing the interviews and considering the results, I undertook to collect the unique features of a supporting catechesis that can be effective in preventing aggression, in dealing with acute situations and in supporting a realistic Christian school practice. (6) The Bible has a lot to say about aggression and the church has opportunities to act in its schools to reduce aggression. This work, however, can only be effective if it accepts the reality of school aggression, and also takes its own potential for aggression seriously.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity
B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology
B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education
L Education > L Education (General)
L Education > LC Special aspects of education
Divisions: Institute of Theology > Department of Practical Theology
Depositing User: Éva Szilágyiné Asztalos
MTMT ID: 10071555
Date Deposited: 04 Jun 2020 15:01
Last Modified: 04 Jun 2020 15:01
URI: http://derep-di.drhe.hu/id/eprint/34

Actions (login required)

View Item View Item